LJS ir AB DFDS Seaways pasirašė naują kolektyvinę sutartį 2022-2024 metams.

Sausio 12 d. LJS pirmininkas P.Bekėža ir J.Nazarovas AB DFDS Seaways vardu, pasirašė naują kolektyvinę sutartį 2022-2024 metams.

Pagrindiniai pakeitimai:

  • Jūrininkų atlyginimai per mėnesį kyla nuo 27%;
  • Maitinimo norma kyla 0,5 EUR per dieną kiekvienam jūrininkui;
  • Tvirtinimo priedai kyla apie 10%;
  • Didėja draudimo išmokos jūrininkams ir artimiesiems.

 

Atminimo pagerbimo ceremonija ,,Žvakių virpančioj šviesoj aš jūros ilgesį girdžiu“

Spalio 28 d., ketvirtadienį, Kopgalio kapinaitėse, LJS sąjungos nariai ir atstovai prisijungė prie Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos bendruomenės organizuotos. Artėjant Vėlinėms ir minint kapitono Liudviko Stulpino 150-ųjų gimimo metinių sukaktį susirinko gausus dalyvių būrys, kuriame įkvepiančias kalbas išsakė LJS pirmininkas Petras Bekėža, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorė Diana Čedavičienė, Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas Arvydas Piepalius, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktorius Artūras Drungilas bei visuomenininkas Vaclovas Bartkus. Prie pagerbimo ceremonijos prisijungė ir muzikinius kūrinius atliko Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokiniai, pagarbą atidavė ir Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro bei Asociacijos ,,Jūros veteranai” atstovai.

Jubiliejinis bėgimas „Gintarinė jūrmylė“

Spalio 10 dieną, Smiltynėje, įvyko jubiliejinis bėgimas „Gintarinė jūrmylė“. Tarptautiniu tapęs renginys, jau 20-ąjį kartą subūrė tiek aktyvaus laisvalaikio mėgėjus, tiek lengvosios atletikos profesionalus.
Smiltynės miškais ir pajūriu besidriekiančią „Gintarinės jūrmylėsׅ“ trasoje šiemet bėgo per 500 dalyvių, mėgėjai ir profesionalūs sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, ir Ukrainos. Varžybos atviros įvairaus amžiaus ir pasirengimo dalyviams.„Gintarinė jūrmylė“ yra vienos seniausių bei ilgiausiai Lietuvoje vykstančių bėgimo varžybų, pradėtos rengti 2001 m. Be to, vienintelės, kurių distancija matuojama jūrmylėmis (1 jūrmylė – 1852 m.). Lengvosios atletikos profesionalai vyrai bėga 6 jūrmyles, moterys – 3. Visi kiti, tarp jų ir vaikai, bėga 1 arba 0,5 jūrmylės. Renginio sumanytojai – Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacija ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Renginį įgyvendinti padeda gausus būrys rėmėjų – uosto įmonių ir kitų Klaipėdos bendrovių, kurių tarpe ir Lietuvos jūrininkų sąjunga.


© Julijos BANIENĖS nuotr.

Šaltinis: https://ve.lt/sportas/gintarines-jurmyles-begime-smiltyneje-pagerintas-rekordas.
Šaltinis: https://ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/gintarineje-jurmyleje—dalyviai-net-is-afrikos-1830529
Šaltinis: https://www.gintarinejurmyle.lt/

Startavo LJS derybos su AB DFDS Seaways dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo

2021-10-04 LJS derybinės grupės atstovai: LJS pirmininkas Petras Bekėža (derybinės grupės pirmininkas), LJS pirmininko pavaduotojas Andrejus Černov, LJS DFDS Seaways skyriaus pirmininkas Sergėjus Paivin ir LJS pirmininko padėjėja-teisininkė Erika Statkienė, susitikime dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo, aptarė aktualius kolektyvinių derybų organizavimo klausimus.
Susitikimo metu diskutuota apie jūrininkų darbo užmokesčio didinimo galimybes, tvirtinimo darbų įkainių peržiūrėjimą, darbo ir poilsio laiko organizavimą laivuose, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir jų tinkamą įgyvendinimą, socialinės partnerystės rėmimo priemones, padedančias išvengti kolektyvinių darbo ginčų bei kitas šalims svarbias darbo, socialines ir ekonomines sąlygas.
Kolektyvinių derybų šalys susitikime susitarė dėl kolektyvinių derybų eigos: kolektyvinių derybų pradžios, numatomos trukmės, tvarkos, organizacinių klausimų, esamos kolektyvinės sutarties priėmimo už pagrindą, pateikiant pataisas ir papildymus, bei kitos informacijos, būtinos kolektyvinės sutarties atnaujinimui, pateikimo organizavimo.

 

Pasaulinė jūrų diena

Rugsėjo 30 d. buvo minima Pasaulinė jūrų diena. TJO nusprendė, kad 2021 m. Veiksmai bus skirti jūrininkams, kurie dėl COVID-19 pandemijos susiduria su precedento neturinčiais sunkumais, nepaisant jų esminio vaidmens pasaulinėse tiekimo grandinėse.
2021 m. Pasaulio jūrų tema „Jūreiviai: laivybos ateities esmė“, kuria siekiama padidinti jūrininkų matomumą, atkreipiant dėmesį į neįkainojamą jų vaidmenį, kurį jie atlieka dabar ir ateityje.
Visus metus Pasaulinėje jūrų temoje taip pat bus akcentuojami kiti klausimai, susiję su žmogiškuoju laivybos elementu, įskaitant saugumą ir gyvybę laivuose, jūrininkų gerovę ir tai, kaip svarbu užtikrinti tinkamą mokymą, kad kvalifikuota darbo jėga būtų pasirengusi įveikti skaitmeninimo ir
Siekdama įtraukti jūrininkus į diskusijas, TJO pradėjo profilių seriją, kurioje jūrininkai galėjo išreikšti savo nuomonę apie savo darbą ir laivybos ateitį.

Šaltinis: World Maritime Theme 2021 (imo.org)

Kvietimas

Šių metų lapkričio 27 d. (šeštadienį) numatoma Lietuvos jūrininkų sąjungos ataskaitinė Konferencija.
Kviečiame LJS narius registruotis el. paštu: info@ljs.lt arba telefonu 846410448.

LJS Taryba

Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos neeilinis kongresas nuotoliniu būdu 2021

ITF EXTRAORDINARY CONGRESS 23 SEPTEMBER 2021
ITF EXTRAORDINARY CONGRESS
23 SEPTEMBER 2021

2021 m. rugsėjo 23 d. LJS dalyvavo Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (toliau – ITF) neeiliniame kongrese vykusiame nuotoliniu būdu. Dėl išskirtinių pasaulį užklupusios „Covid-19“ pandemijos aplinkybių, ITF vykdomosios valdybos sprendimu sušaukto neeilinio 45 -ojo kongreso metu buvo pateiktas pasiūlymas balsuoti dėl ITF Konstitucijos pakeitimo siekiant atidėti ITF eilinio kongreso datą. Kongreso metu buvo nubalsuota pakeisti ITF Konstitucijos nuostatą ir eilinį 46-ąjį kongresą organizuoti 2024 metais.

Informacija apie LJS Tarybos posėdį 2021-09-22

2021 m. rugsėjo 22 d. (trečiadienį) 16 val. LJS būstinėje (Vilties g. 6) vyko LJS Tarybos posėdis.
LJS Tarybos posėdžio metu buvo aptarti klausimai susiję su Lietuvos vandens transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos veikla ir jos ateitimi. LJS Tarybos bendru sutarimu siūloma federaciją likviduoti. Posėdžio metu LJS Tarybos sprendimu buvo pritarta Klaipėdos miesto bėgimo sporto klubui “Gintarinė jūrmylė” skirti paramą rekordą pagerinusiems arba nugalėjusiems bėgimo dalyviams. Pritarta paramos skyrimui Klaipėdos miesto draugijai vaizdo kameros įsigijimui švietėjiškiems projektams įgyvendinti bei jūrinės veiklos propagavimui.
LJS Tarybos posėdyje aptartas ir patvirtintas ataskaitinės konferencijos reglamentas, nuspręsta ataskaitinę konferenciją organizuoti 2021 m. lapkričio 27 d.
LJS Tarybos posėdžio metu buvo pristatyti LJS Tarybos darbo grupės pasiūlymai dėl pašalpos ir dovanų skyrimo Lietuvos jūrininkų sąjungos nariams bei etatiniams darbuotojams. Pritarta pašalpų bei dovanų dydžių keitimui ir įteikimo procedūrų koregavimui. Nutarta pratęsti klausimo svarstymą kitame posėdyje ir patvirtinti skyrimo tvarką. Pristatyta informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą bei aptarti tolimesni LJS veiksmai.