LJS Taryba

LJS Tarybos nariai 2019-2023

1. Petras Bekėža LJS Tarybos narys, LJS Pirmininkas (laivavedys)
2. Andrej Černov LJS Tarybos narys, LJS pirmininko pav./ITF inspektorius (teisininkas)
3. Remigijus Kalnius LJS pirmininko pavaduotojas-teisininkas (teisininkas)
4. Algerdas Barauskas LJS Tarybos narys, LJS KLASCO skyriaus pirmininkas (mechanikas)
5. Mindaugas Bastakis LJS Tarybos narys, DFDS Seaways, (laivavedys)
6. Vytautas Dačkus LJS Tarybos narys, LJS KVJUD skyriaus pirmininkas (laivavedys)
7. Evaldas Dulkė LJS Tarybos narys (mechanikas)
8. Ramūnas Janušas LJS Tarybos narys, (jūreivis-motoristas)
9. Aleksandras Kaupas LJS Tarybos narys (laivavedys)
10. Vytautas Marcinkevičius LJS Tarybos narys (jūreivis)
11. Aušra Kovaliovienė  LJS Tarybos narys, (Vyr.KAD)
12. Vytautas Pašinskas LJS Tarybos narys, (laivavedys)
13. Vytautas Prišmontas LJS Tarybos narys (mechanikas)
14. Sergej Paivin LJS Tarybos narys, LJS DFDS skyriaus pirmininkas (el. mechanikas)
15. Petras Pikšrys LJS Tarybos narys (laivavedys)

 

Kandidatai į LJS Tarybos narius

1. Klačionok Denis Kandidatas į LJS Tarybos narys, (laivavedys)
2. Nikolajus Alvydas Kandidatas į LJS Tarybos narys, (mechanikas)
3.  Sidoruk Donatas Kandidatas į LJS Tarybos narius (laivavedys)
4. Stonkus Vytautas Kandidatas į LJS Tarybos narius, (laivavedys)
5. Venckus Vytautas Kandidatas į LJS Tarybos narius, (jūreivis)