LJS parama nariams

PARAMOS TEIKIMO LIETUVOS JŪRININKŲ SĄJUNGOS NARIAMS TVARKOS APRAŠAS

LJS materialinė parama skiriama LJS nariams, mokantiems nario mokestį ir LJS nariams, Tarybos nutarimu atleistiems nuo nario mokesčio mokėjimo, pateikus rašytinį prašymą ir faktines aplinkybes patvirtinančius dokumentus:

Aplinkybė Išmoka
LJS nariui mirus ar žuvus
(parama išmokama vienam iš jūrininko artimųjų)
LRV nustatytas MMA
LJS nario artimųjų (tėvas, motina, vyras, žmona, nepilnamečiai ir/ar
išlaikomi vaikai) mirties atveju
250 Eur
LJS nario ligos, kuri tęsiasi ilgiau kaip dvi savaites, atveju 150 Eur
Ligos, kuri tęsiasi ilgiau kaip vieną mėnesį atveju 300 Eur
LJS nariui, patyrus gaivalinės stichijos ar kitos nelaimės padarinius
(gaisras, potvynis, buto apiplėšimas ir pan.)
Konkreti suma nustatoma LJS  Tarybos posėdyje atskiru