LJS parama nariams

PARAMOS TEIKIMO LIETUVOS JŪRININKŲ SĄJUNGOS NARIAMS TVARKOS APRAŠAS

LJS materialinė parama skiriama LJS nariams, mokantiems nario mokestį ir LJS nariams, Tarybos nutarimu atleistiems nuo nario mokesčio mokėjimo, pateikus rašytinį prašymą ir faktines aplinkybes patvirtinančius dokumentus:

Aplinkybė Išmoka
LJS nariui mirus ar žuvus (parama išmokama vienam iš nario artimųjų) 1000,00 Euro
LJS nario artimųjų (tėvai, sutuoktiniai, nepilnamečiai ir/ar išlaikomi vaikai) mirties atveju 500,00 Euro
Ligos, kuri tęsiasi ilgiau kaip vieną mėnesį atveju 600,00 Euro
LJS nariui, patyrus gaivalinės stichijos ar kitos nelaimės padarinius (gaisras, potvynis, buto apiplėšimas ir pan.)

Konkreti suma nustatoma LJS Tarybos posėdyje atskiru sprendimu, atsižvelgiant į patirtą žalą.

DOVANŲ KORTELĖS

LJS nariams, kurie išbuvo LJS gretose ne mažiau kaip 12 mėnesių, turi galiojantį nario bilietą ir reguliariai moka nario mokestį, taip pat LJS nariams, atleistiems nuo nario mokesčio mokėjimo, bei etatiniams darbuotojams, sukakus 40 metų (toliau kas 5 metai) skiriama 50,- (penkiasdešimt)  Eurų vertės dovanų kortelė.