Mūsų veiklos prasmė – tarnauti Lietuvos jūrininkams!

2016-08-31

Nesulaikomai sukasi istorijos ratas, greitai bėga laikas. Atrodo, kad prabėgo tik keli mėnesiai, kai aktyviausi Lietuvos jūrininkai 1989 m. gegužės 27 d. susirinko į visuotinį susirinkimą, kuriame buvo priimti sprendimai dėl Lietuvos jūrininkų sąjungos (LJS) ir jos atributikos atkūrimo, įstatų ir rezoliucijų patvirtinimo.

Atkurta Lietuvos jūrininkų sąjunga tada iškėlė šiuos tikslus ir uždavinius: išsaugoti Lietuvoje registruotus laivus, iškelti Lietuvos valstybinę vėliavą Lietuvoje registruotuose laivuose, atstovauti Lietuvos jūrininkų profesiniams, socialiniams ir materialiniams interesams, jų pilietinėms ir žmogaus teisėms krante bei jūroje, propaguoti Lietuvos jaunimo tarpe jūrines specialybes, objektyviai informuoti Lietuvos visuomenę apie jūrininkų problemas.

LJS, siekdama įgyvendinti susirinkime iškeltus tikslus, ėmėsi aktyvios veiklos. Glaudžiai bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės, mokslo ir jūrinės visuomenės, laivų savininkų ir profesinių sąjungų atstovais, LJS prisidėjo prie Lietuvos laivyno išsaugojimo, tarptautinės ir Lietuvos jūrų teisės aktų parengimo ir priėmimo, Lietuvos, kaip jūrų valstybės, vardo įtvirtinimo Europoje ir pasaulyje. LJS įstojo į Tarptautinę transporto darbuotojų federaciją (ITF) ir Europos transporto darbuotojų federaciją (ETF) ir padidino savo galimybes efektyviai ginti Lietuvos jūrininkų teises bei interesus Lietuvoje ir užsienyje.

Per 23 metus nuo Lietuvos jūrininkų sąjungos atkūrimo dienos atlikta daug gerų darbų , dar daug ką reikės padaryti ateityje.

Gerbiami Lietuvos jūrininkai, sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius Lietuvos jūrininkų sąjungos atkūrimo 23-ųjų metinių proga ir linkime sėkmės, tvirtybės, sveikatos nelengvame darbe, propaguoti jūrininko profesiją ir puoselėti jūrinę kultūrą, garbingai nešti Lietuvos jūrininko vardą Pasaulyje.

LJS Taryba