Naujienos

2018-12-07
Dalia Bikauskaitė Vakarų Ekspresas   Buvusiai Valstybinei kelių transporto inspekcijai iki šiol nepavyksta „sutvarkyti“ jūrininkų. Kyla nauja nepasitenkinimo pertvarkomis banga. Dabar jūrinė visuomenė žada ne tik kreiptis į susisiekimo ministrą Roką Masiulį kaip į paskutinę instanciją, bet ir imtis radikalesnių priemonių - kreiptis į tarptautines organizacijas. Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Jūrų departamento vadovo kapitono Sauliaus Šiaučiūno atleidimas iš darbo nėra to priežastis. Jūrininkams nerimą kelia padėtis Jūrų departamente, esą iškilo grėsmė jūrininkų diplomų galiojimui. LTSA tai neigia ir netgi žada atpiginti jūrininko knygelę.   Kapitonui apmaudu Kapitonas S. Šiaučiūnas su palengvėjimu kalba, kad teko išeiti iš darbo
2016-08-31
Nesulaikomai sukasi istorijos ratas, greitai bėga laikas. Atrodo, kad prabėgo tik keli mėnesiai, kai aktyviausi Lietuvos jūrininkai 1989 m. gegužės 27 d. susirinko į visuotinį susirinkimą, kuriame buvo priimti sprendimai dėl Lietuvos jūrininkų sąjungos (LJS) ir jos atributikos atkūrimo, įstatų ir rezoliucijų patvirtinimo. Atkurta Lietuvos jūrininkų sąjunga tada iškėlė šiuos tikslus ir uždavinius: išsaugoti Lietuvoje registruotus laivus, iškelti Lietuvos valstybinę vėliavą Lietuvoje registruotuose laivuose, atstovauti Lietuvos jūrininkų profesiniams, socialiniams ir materialiniams interesams, jų pilietinėms ir žmogaus teisėms krante bei jūroje, propaguoti Lietuvos jaunimo tarpe jūrines specialybes, objektyviai informuoti Lietuvos visuomenę apie jūrininkų problemas. LJS, siekdama įgyve