Naujienos

2016-08-31
Mieli kolegos jūrininkai, Informuojame, kad Lietuvos jūrininkų sąjunga ir DNB bankas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Apie banko siūlomas, jūrininkams pritaikytas paslaugas informaciją rasite paspaudę šią nuorodą https://www.dnb.lt/lt/jurininkams
2016-08-31
Nesulaikomai sukasi istorijos ratas, greitai bėga laikas. Atrodo, kad prabėgo tik keli mėnesiai, kai aktyviausi Lietuvos jūrininkai 1989 m. gegužės 27 d. susirinko į visuotinį susirinkimą, kuriame buvo priimti sprendimai dėl Lietuvos jūrininkų sąjungos (LJS) ir jos atributikos atkūrimo, įstatų ir rezoliucijų patvirtinimo. Atkurta Lietuvos jūrininkų sąjunga tada iškėlė šiuos tikslus ir uždavinius: išsaugoti Lietuvoje registruotus laivus, iškelti Lietuvos valstybinę vėliavą Lietuvoje registruotuose laivuose, atstovauti Lietuvos jūrininkų profesiniams, socialiniams ir materialiniams interesams, jų pilietinėms ir žmogaus teisėms krante bei jūroje, propaguoti Lietuvos jaunimo tarpe jūrines specialybes, objektyviai informuoti Lietuvos visuomenę apie jūrininkų problemas. LJS, siekdama įgyve