LJS taryba

 LJS Tarybos nariai 2015-2019

1.

Petras Bekėža

LJS Tarybos narys, LJS Pirmininkas (laivavedys)

2.

Andrej Černov

LJS Tarybos narys, LJS pirmininko pav./ITF inspektorius (teisininkas)

3.

Remigijus Kalnius

LJS pirmininko pavaduotojas-teisininkas (teisininkas)

4.

Algerdas Barauskas

LJS Tarybos narys, LJS KLASCO skyriaus pirmininkas (mechanikas)

5.

Vygandas J. Čijunskas

LJS Tarybos narys, DFDS Seaways skyrių pirmininkas, (mechanikas)

6.

Vytautas Dačkus

LJS Tarybos narys, LJS KVJUD skyriaus pirmininkas (laivavedys)

7.

Evaldas Dulkė

LJS Tarybos narys (mechanikas)

8.

Ramūnas Janušas

LJS Tarybos narys, LSLA skyriaus pirmininkas (jūreivis-motoristas)

9.

Aleksandras Kaupas

LJS Tarybos narys (laivavedys)

10.

Vytautas Marcinkevičius

LJS Tarybos narys (jūreivis)

11.

Aleksandras Nagys

LJS Tarybos narys, LJS Iždo komisijos pirm. (laivavedys, teisininkas)

12.

Vytautas Pašinskas

LJS Tarybos narys, (laivavedys)

13.

Vytautas Prišmontas

LJS Tarybos narys (mechanikas)

14.

Vytautas Venckus

LJS Tarybos narys (jūreivis)

15.

Algimantas Venckūnas

LJS Tarybos narys (motoristas)

Kandidatai į LJS Tarybos narius

1.

Petras Pikšrys

Kandidatas į LJS Tarybos narys, (laivavedys)

2.

Kazimieras Povilaitis

Kandidatas į LJS Tarybos narys, (elektrikas)

3.

Darius Urbonas 

Kandidatas į LJS Tarybos narius (KAD)