LJS parama nariams

PARAMOS TEIKIMO LIETUVOS JŪRININKŲ SĄJUNGOS NARIAMS TVARKOS APRAŠAS

LJS materialinė parama skiriama LJS nariams, mokantiems nario mokestį ir LJS nariams, Tarybos nutarimu atleistiems nuo nario mokesčio mokėjimo, pateikus rašytinį prašymą ir faktines aplinkybes patvirtinančius dokumentus:

 • LJS nariui mirus ar žuvus
  (parama išmokama vienam iš jūrininko artimųjų)                                                LRV nustatytas MMA
 • LJS nario artimųjų (tėvas, motina, vyras, žmona, nepilnamečiai ir/ar
  išlaikomi vaikai) mirties atveju                                                                               250 Eur;
 • LJS nario ligos, kuri tęsiasi ilgiau kaip dvi savaites, atveju                                   150 Eur;
 • Ligos, kuri tęsiasi ilgiau kaip vieną mėnesį atveju                                                 300 Eur;
 • LJS nariui, patyrus gaivalinės stichijos ar kitos nelaimės padarinius
  (gaisras, potvynis, buto apiplėšimas ir pan.)                                                         Konkreti suma                                                                                                                                         nustatoma LJS

                                                                                                                          Tarybos posėdyje

                                                                                                                          atskiru sprendimu,

                                                                                                                          atsižvelgiant į

                                                                                                                          patirtą žalą.