Tarptautiniai įstatymai ir konvencijos

Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje.doc