DĖL IZOLIAVIMO REIKALAVIMŲ JŪRININKAMS

2020-11-16

Lietuvos laivų savininkų asociacijai

Lietuvos jūrininkų sąjungai

Kopija:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

Lietuvos transporto saugos administracijai

2020-10- Nr. (10.2.3.4E-412) 10-

Į 2020-09-30 Nr. VD-20-29

DĖL IZOLIAVIMO REIKALAVIMŲ JŪRININKAMS

 

Atsakydami į Jūsų raštą dėl izoliavimo reikalavimų taikymo jūrininkams, informuojame,

kad izoliavimo tvarką reglamentuoja Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),

asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį,

izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12

d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų,

įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo

namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Pažymime, kad asmenys, atvykę iš COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio

15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo

patvirtinimo“, privalo 14 dienų izoliuotis, tačiau vadovaujantis Taisyklių 8 p. turi galimybę gauti

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimą palikti izoliavimo vietą nustatytais atvejais, turint

atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą. Taip

pat, vadovaujantis Taisyklių 15.9 papunkčiu, sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio,

sudarytos sąlygos išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos

ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas

priemones). Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse,

muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys

izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo

vietą. Vadovaujantis Taisyklių 16.1.3 papunkčiu, sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės,

gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu

šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai

vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

 

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2020 m. spalio 16 d. izoliavimo išimtys jūrininkams nebuvo

taikomos, nepriklausomai nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių

laivuose, tačiau nuo 2020 m. spalio 17 d. vadovaujantis Taisyklių 11.15 papunkčiu izoliavimas nėra

privalomas ir Taisyklės netaikomos jūrininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš reiso /

pamainos jūroje.

 

Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis